วิธีแก้ไวรัส bi mat.exe

posted on 14 Aug 2009 22:08 by thitikorn2009

วิธีแก้ไวรัส  bi mat, Bi mat.exe,hotquet.exe,pbk2.exe,posonivy.exe,WORD.exe,SMSSS.exe

เริ่มแก้กันเลยนะครับ     โหลดโปรแกรมช่วยแก้มาก่อนครับ           Hijack this    ibprocman  ไฟล์แก้อาการหลังติดไวรัส
แล้วคลายไฟล์ต่างๆที่โหลดมาไว้ที่หน้าจอครับ

1.หยุดไวรัส
เปิดโปรแกรม ibprocman   กดปุ่ม Ctrl ค้าง แล้วคลิกเลือกโปรเซสเหมือนในรูป แล้วกด kill process ครับ ก็มี
C:\WINDOWS\system32\IEXPLORER.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe   <-----(ไม่ใช่ไวรัสนะครับ แค่โดนไวรัสยืมมาเกาะชั่วคราว)

 

 2.ลบไฟล์ไวรัสครับ   ไวรัสอาจจะซ่อนอยู่ เราต้องเซตค่าแสดงไฟล์ที่ซ่อนก่อนครับ คลิกอ่าน หรือโหลดโปรแกรม แสดงไฟล์ที่ซ่อน
แล้วเข้าไปที่  C:\WINDOWS ลบไฟล์ IEXPLORERS.exe  กับ IEXPLORER.exe

 

 แล้วไปที่ C:\WINDOWS\system32\     ลบไฟล์ ดังรูปครับ

 


แล้วก็ลบไฟล์ไวรัสในแฟลชไดว์ฟด้วยครับ ให้เข้า แฟลชไดว์ฟโดยการคลิกที่ Start ----->Run แล้วพิมพ์ชื่อ ไดว์ฟครับของผมเป็นไดว์ฟ F ก็พิมพ์ F: แล้วเอนเทอร์

 
แล้วเข้าไปลบไฟล์ไวรัสในแฟลชไดว์ฟครับ

 

3.ลบคำสั่งเรียกไวรัส
เปิดโปรแกรม Hijack this แล้วกด OK แล้วกดปุ่มที่สองแล้วคลิกถูกหน้าบรรทัดเหมือนตัวอย่างในรูป แล้วกด Fix checked

 

แล้วรีสตาร์ทเครื่องเลยครับ เรียบร้อยครับ วิธีแก้ไวรัสตัวนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไวรัสตัวนี้ หากติดแบบนานๆหรือติดแบบสมบูรณ์ผมคิดว่า จะทำลายไฟล์ เอกสาร WORD ด้วยนะครับ
แบบว่ามันเข้าไปฝังในไฟล์เอกสารของเราอะครับ เอกสารนั้น จะเสียหายเลยครับ หากเปิดไฟล์เอกสารนั้น ก็จะติดไวรัสเลยครับ

 โดยช่างป่าน

www.webphand.com

 

ปล. เครื่องผมพิ่งโดนมาเลย มันแสบจริง ๆ เลยตัวเนี่ย เล่นเอาเข้า google ไม่ได้ ทำมาหากินอะไรไม่ได้เลย
 

 

edit @ 15 Aug 2009 00:21:48 by It's My Self

DSS คืออะไร ?

posted on 14 Aug 2009 21:50 by thitikorn2009

ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)
        ระบบช่วยตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ หากเป็นการใช้โดยผู้บริหารระดับสูง เรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินในเพื่อผู้บริหารระดับสูง” (Executive Support System : ESS) บางครั้งสารสนเทศที่ TPS และ MIS ไม่สามารถช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้จำเป็นต้องพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ DSS ขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจภายใต้ผลสรุปและการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งอื่น ทั้งภายในและนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัท การขยายโรงงานใหม่ เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบ DSS คือ
     - ระบบ DSS จะต้องช่วยผู้บริหารในกระบวนการการตัดสินใจ
     - ระบบ DSS จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างแน่นอนได้
     - ระบบ DSS จะต้องสามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับแต่จะเน้นที่ระดับวางแผนบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์
      - ระบบ DSS มีรูปแบบการใช้งานอเนกประสงค์ มีความสามารถในการจำลองสถานการณ์และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์สำหรับช่วยเหลือผู้ทำการตัดสินใจ
     - ระบบ DSS ต้องเป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้ง่ายผู้บริหารต้องสามารถใช้งานโดยพึ่งความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน้อยที่สุดหรือไม่ต้องพึ่งเลย
     - ระบบ DSS ต้องสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการข่าวสารในสภาพการณ์ต่างๆ
     - ระบบ DSS ต้องมีกลไกช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
     - ระบบ DSS ต้องสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลขององค์กรได้
     - ระบบ DSS ต้องทำงานโดยไม่ขึ้นกับระบบการทำงานตามตารางเวลาขององค์กร
     - ระบบ DSS มีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับรูปแบบการบริหารแบบต่าง ๆ

edit @ 14 Aug 2009 22:04:44 by It's My Self

EIS คืออะไร ?

posted on 14 Aug 2009 21:40 by thitikorn2009

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)
     ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คือ MIS ประเภทพิเศษที่ถูกพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ ใช้ระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น โดยใช้เมาส์เลื่อนหรือจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างกันทำให้ผู้บริหารไม่ต้องจำคำสั่ง

คุณสมบัติของระบบ EIS
     - มีการใช้งานบ่อย
     - ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง
     - ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
     - การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม
     - การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน
     - ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย
     - การใช้งานภาพกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอต่างๆ
     - ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใด

ข้อดีของระบบ EIS
     1. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน
     2. การใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
     3. ให้สารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาที่ต้องการ
     4. ทำให้สามารถเข้าในสารสนเทศได้ดีขึ้น
     5. มีการกรองข้อมูลให้ประหยัดเวลา
     6. ทำให้ระบบสามารติดตามสารสนเทศได้ดีขึ้น

ข้อด้อยของระบบ EIS
     1. มีข้อจำกัดในการใช้งาน
     2. อาจทำให้ผู้บริหารจำนวนมากรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากเกินไป
     3. ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากระบบ
     4. ไม่สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้
     5. ระบบอาจนะใหญ่เกินกว่าที่จะจัดการได้
     6. ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
     7. ก่อให้เกิดปัญหาการรักษาความลับของข้อมูล

edit @ 14 Aug 2009 22:03:33 by It's My Self